در مورد رژیم کتوژنیک در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

by Lenore Dumont
Published: January 19, 2023 (2 weeks ago)
Category

این رژیم همچنین از ذخیره چربی بدن را برای سوخت بیشتر استفاده میکند. باید بدانید که رژیم کانادایی چنان شوکی به سیستم متاوبلیسم شما وارد میکند که طبق نظر پزشکان شما در دو سال یکبار بیشتر نباید این رژیم را بگیرید، البته اگر بتوانید دور اول رژیم را تمام کنید.

باید غذاهای کمکالری بخوری که مواد مغذی بدنت رو هم تامین کنه. همچنین اشاره شده است که این رژیم به صورت رایگان آموزش داده شده و نیازی به هیچ دستورالعمل خاص آشپزی یا غذاهای گرانقیمت و خرید مکملهای غذایی ندارد.  This  post has ᠎be en creat ed ​with G᠎SA Con tent G᠎enerator  DEMO !

برای به حداقل رساندن این عوارض، می توانید برای چند هفته اول، رژیم کم کربوهیدرات را امتحان کنید. منیژه می گوید: «معجزه من را نجات داد.» اتفاق هایی را که برای او در این مدت افتاده، از زبان خودش بخوانید. ᠎Th᠎is ​data h as been wri tt​en by G SA  C᠎onte᠎nt G᠎en᠎erat or Demov​er si᠎on!

ماتینسون می گوید: «مطالعات نشان می دهد که کاهش وزن ناشی از داشتن یک رژیم کم کربوهیدرات برای بیش از ۱۲ ماه است که به رژیم معمولی و https://rdiet.ir/ (rdiet) سالم رسیده است.